top of page

DIRECTORY

Rita Chiang

Hui-Wen Huang

Rita Miao 

Lily Huang

Yann-Yann Shieh

Dongni Guo

Alyssa LaVictoire

Dongni Guo

Huifang Wang

Suxin Zeng

Hsien-Yu Wen

Charles Lin

Wenling Lin

Charles Lin

Master  Chu

Our Teachers

 Name

Email

Yann-Yann Shieh

Staff, BOD, and PTA

 Name

Email

Principal - Ling Tang

Dean - Teresa Lu

Registration -Emily Huang

Treasurer - Tina Chen

Aileen Chyn Kim

Charles Lin

Jiffy Seto

bottom of page